Vpisni pogoji in cenik vadb

PRAVILA IN CENIK VADBE

Članstvo

Članstvo je obvezno. Vsak novi član mora ob vpisu izpolniti tudi člansko pristopno izjavo, s katero uradno postane član društva.

Atletski klub Kranj je nosilec programa Atletske šole Rožle Prezelj, zato se vsak član, ki se vpisuje v program atletske šole, ki se izvaja izven Kranja, vpiše v lokalno atletsko društvo in v Atletski klub Kranj.

Člani imajo obveznost vsako leto poravnati članarino v višini 20,00 eur. Drugih obveznosti člani kluba nimajo, razen če so izrecno določene s pogodbo med atletom in športnim društvom. Simpatizerji kluba, lahko društvo podprejo s članstvom in plačilom letne članarine. Od vsakega atleta in atletinje vključenega v tekmovalne programe se pričakuje, da nastopi na enem uradnem tekmovanju v sezoni.

Vpis

Vsak posameznik je povabljen, da se pridruži na prvih dveh vadbah brez finančnih posledic (plačila članarine, vadnine). V kolikor se odloči z vadbo nadaljevati, se izpolni vpisni list, ki ga prejme po elektronski pošti, ga dobi pri trenerju ali na spletni strani Atletskega kluba Kranj (www.ak-kranj.si), in ga izpolnjenega vrne na naslednji vadbi oziroma ga pošlje na elektronski naslov asrozleprezelj@gmail.com (lahko tudi kot sliko).

Obvezna nezavezujoča prijava
Pred pričetkom nove sezone sprejemamo nezavezujoče prijave na elektronski naslov asrozleprezelj@gmail.com (ime in priimek, leto rojstva, lokacija in željeni termin), ki prijavljenemu rezervirajo mesto v posamezni skupini in nam omogočijo hitrejše, bolj učinkovito oblikovanje skupin. Prijava za prijavitelja nima nikakršnih finančnih ali drugih posledic.

Izpis

Pogoj za izpis je podana izjava o izpisu, ki jo posameznik pošlje v elektronki obliki na asrozleprezelj@gmail.com. Dokler društvo izjave ne prejme, je upravičeno izdajati račune za mesečno vadnino.

Plačilni pogoji

Starš otroka vpiše v posamezni trenažni program. S tem sprejme plačilne pogoje, ki veljajo za posamezni program ne glede na število dejanskih obiskov, ki jih otrok opravi.

V primeru daljših odsotnosti zaradi poškodbe ali bolezni se računa za mesečno vadnino ne izstavlja. Dolžnost vadečega ali skrbnika vadeče osebe je, da izvajalca programa o okoliščinah obvesti pravočasno.

Cena

Program Obseg Kraj/ skupina Mesečna vadnina

1x tedenski10 mesecev

9 mesecev
9 mesecev
Kranj najmlajši (3 in 4 letniki)
Cerklje predšolski
Šenčur predšolski
22,00 eur
2x tedenski10 mesecev

10 mesecev
10 mesecev 9 mesecev
9 mesecev
Križe predšolski in šoloobvezni
Kranj do vključno U10
Kranj freestyle
Šenčur šoloobvezni Cerklje šoloobvezni
37,00 eur
3x tedenski12 mesecevKranj U12, U14, U1650,00 eur (45,00 eur vadnina + 5,00 eur uporabnina klubskega fitnesa)
3x tedenski12 mesecevKranj U18 in starejši50,00 eur (45,00 eur vadnina + 10,00 eur uporabnina klubskega fitnesa)

Print Friendly, PDF & Email