Vpisi in cenik vadb

Članstvo

Članstvo je obvezno. Vsak novi član mora ob vpisu izpolniti tudi člansko pristopno izjavo, s katero uradno postane član društva.

Atletski klub Kranj je nosilec programa Atletske šole Rožle Prezelj, zato se vsak član, ki se vpisuje v program atletske šole, ki se izvaja izven Kranja, vpiše v lokalno atletsko društvo in v Atletski klub Kranj.

Člani imajo obveznost vsako leto poravnati članarino v višini 20,00 eur. Drugih obveznosti člani kluba nimajo, razen če so izrecno določene s pogodbo med atletom in športnim društvom. Simpatizerji kluba, lahko društvo podprejo s članstvom in plačilom letne članarine.

Vpis

Vsak posameznik je povabljen, da se pridruži na prvih dveh vadbah brez finančnih posledic (plačila članarine, vadnine). V kolikor se odloči z vadbo nadaljevati se izpolni vpisni list, ki ga dobi pri trenerju ali na spletni strani Atletskega kluba Kranj (www.ak-kranj.si) in ga izpolnjenega vrne na naslednji vadbi.

Vadba se v Križah in Kranju (izjema najmlajša skupina) prične septembra, na drugih lokacijah in za najmlajško kranjsko skupino pa oktobra.

Pred pričetkom nove sezone sprejemamo nezavezujoče prijave na elektronski naslovasrozleprezelj@gmail.com (ime in priimek, leto rojstva, lokacija in željeni termin), ki prijavljenemu rezervirajo mesto v posamezni skupini in nam omogočijo hitrejše, bolj učinkovito oblikovanje skupin.

Izpis

Pogoj za izpis je podana izjava o izpisu, ki jo posameznik pošlje v elektronki obliki naasrozleprezelj@gmail.com. Dokler društvo izjave ne prejme, je upravičeno izdajati račune za mesečno vadnino.

Plačilni pogoji

Starš otroka vpiše v posamezni trenažni program. S tem sprejme plačilne pogoje, ki veljajo za posamezni program ne glede na število dejanskih obiskov, ki jih otrok opravi.

1. mesečno obročno plačevanje
V primeru daljših odsotnosti zaradi poškodbe ali bolezni se računa za mesečno vadnino ne izstavlja. Dolžnost skrbnika je, da izvajalca programa o okoliščinah obvesti pravočasno.

2. plačilo celoletne vadnine v enkratnem znesku
Celoletna vadnina se plača v začetku sezone. Denarja se v primeru izpisa oziroma neobiskovanja vadbe iz katerega koli drugega razloga ne vrača.

Cena

ProgramObsegKraj/ skupinaMesečna vadninaCeloletna
vadnina
1x tedenski9 mesecevKranj najmlajši (3 in 4 letniki)
Komenda šoloobvezni
Šenčur predšolski
20,00 eur160,00 eur
(1 mesec brezplačen)
2x tedenski10 mesecevKriže predšolski in šoloobvezni
Kranj U6 in U8 
Šenčur šoloobvezni
Cerklje šoloobvezni
35,00 eur280,00 eur
(2 meseca brezplačna)
3x tedensko10 mesecevKranj U10 in U1245,00 eur360,00 eur
(2 meseca brezplačna)
3x tedenski12 mesecevKranj U14 in starejši45,00 eur450,00 eur
(2 meseca brezplačna)

Pravila, cenik in plačilni pogoji bodo objavljeni tudi na spletni strani Atletskega kluba Kranj kot nosilca programa Atletska šola Rožle Prezelj.