Vpisni pogoji in cenik vadb

PRAVILA IN CENIK VADB

Članstvo

Članstvo je obvezno za vadbe v atletski šoli ali udejstvovanje v tekmovalnih selekcijah. Za ostale vadbe članstvo ni obvezno.

Vsak novi član mora ob vpisu izpolniti tudi člansko pristopno izjavo, s katero uradno postane član društva.

Atletski klub Kranj je nosilec programa Atletske šole Rožle Prezelj, zato se vsak član, ki se vpisuje v program atletske šole, ki se izvaja izven Kranja, vpiše v lokalno atletsko društvo in v Atletski klub Kranj.

Člani imajo obveznost vsako leto poravnati članarino v višini 20,00 eur. Drugih obveznosti člani kluba nimajo, razen če so izrecno določene s pogodbo med atletom in športnim društvom. Simpatizerji kluba, lahko društvo podprejo s članstvom in plačilom letne članarine. Od vsakega atleta in atletinje vključenega v tekmovalne programe se pričakuje, da nastopi na enem uradnem tekmovanju v sezoni.

Vpis

Vsak posameznik je povabljen, da se pridruži na prvi vadbi brez finančnih posledic (plačila članarine, vadnine). V kolikor se odloči z vadbo nadaljevati, se izpolni vpisni list, ki ga prejme po elektronski pošti, ga dobi pri trenerju ali na spletni strani Atletskega kluba Kranj, in ga izpolnjenega vrne na naslednji vadbi oziroma ga pošlje na elektronski naslov asrozleprezelj@gmail.com (lahko tudi kot sliko).

Obvezna nezavezujoča prijava
Pred pričetkom nove sezone sprejemamo nezavezujoče prijave na elektronski naslov asrozleprezelj@gmail.com (ime in priimek, leto rojstva, lokacija in željeni termin), ki prijavljenemu rezervirajo mesto v posamezni skupini in nam omogočijo hitrejše, bolj učinkovito oblikovanje skupin. Prijava za prijavitelja nima nikakršnih finančnih ali drugih posledic.

Izpis

Pogoj za izpis je podana izjava o izpisu, ki jo posameznik pošlje v elektronki obliki na asrozleprezelj@gmail.com. Dokler društvo izjave ne prejme, je upravičeno izdajati račune za mesečno vadnino.

Plačilni pogoji

Vsak posameznik se vpiše v trenažni program. S tem sprejme plačilne pogoje, ki veljajo za posamezni program ne glede na število dejanskih obiskov, ki jih otrok opravi.

V primeru daljših odsotnosti zaradi poškodbe ali bolezni se računa za mesečno vadnino ne izstavlja. Dolžnost vadečega ali skrbnika vadeče osebe je, da izvajalca programa o okoliščinah obvesti pravočasno.

V primeru poletnih šol in tečajev plavanja, je potrebno ob prijavi plačati tudi avans, ki pa v primeru neudeležbe brez opravičljivega razloga (bolezen, višja sila), zapade.

Cena

Program/ Obseg Kraj/ skupina/ Mesečna vadnina

1x tedenski10 mesecev

9 mesecev
9 mesecev
Kranj najmlajši (3 in 4 letniki)
Cerklje predšolski
Šenčur predšolski
23,00 eur
2x tedenski10 mesecev

10 mesecev
10 mesecev 9 mesecev
9 mesecev
Križe predšolski in šoloobvezni
Kranj do vključno U10
OŠJP-center
Kranj freestyle
Šenčur šoloobvezni Cerklje šoloobvezni
38,00 eur
3x tedenski12 mesecevKranj U12, U14, U1650,00 eur
3x tedenski12 mesecevKranj U18 in starejši55,00 eur
poletna šola5 dni/ celodnevno varstvoKranj145,00 eur
tečaj plavanja5 dni/ 15 urKranj80,00 eur
tečaj rolanja5 dni/ 5 urKranj40,00 eur
fitnajst 11+10 mesecev/ 1 tedenskoKranj, klubska telovanica otroci in mladina 11+38,00 eur
priprava športnikovpo dogovorutekmovalci različnih športnih panog
pilates10 mesecev/ 1 tedenskoklubska telovadnica30,00 eur
funkcionalna vadba10 mesecev/ 1 tedenskoklubska telovadnica30,00 eur
vadba za starejše 60+10 mesecev/ 1 tedenskoklubska telovadnic, za osebe 60+30,00 eur
individualne urepo dogovoru

Print Friendly, PDF & Email